fbpx

Jogi nyilatkozat

 

Azzal, hogy Ön látogatja a Málnárium Fitnesz Kft. és az Anna-Mária Klub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett www.malnarium.hu, www.malnarium-vac.hu domain neveken elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), elfogadja az alábbi feltételeket:

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Málnárium Fitnesz Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 53. fszt. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-359047
Adószám: 27959433-1-41
E-mail cím: malnarium @ malnarium.hu

és

Cégnév: Anna-Mária Klub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 53. fszt. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-724067
Adószám: 13215998-2-41
E-mail cím: malnarium @ malnarium-vac.hu

(a továbbiakban közösen: „Weboldal tulajdonos”)

A Honlapon található teljes tartalom, grafikák, védjegyek, fotók, logók, adatbázisok és más részek a Weboldal tulajdonos szellemi tulajdonát képezik, másolásuk és felhasználásuk kizárólag a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusai alapján lehetséges.

 

A honlap információi a forrás megjelölésével használhatók fel, eredeti tartalma, illetve alkotóelemei (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) pedig csak a Weboldal tulajdonos.előzetes, írásbeli engedélyével használhatók fel.

 

A Weboldal tulajdonos fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére.

A Weboldal tulajdonos nem vállal felelősséget:

a Honlapon történt elírásokért,

a Honlap tartalmának jogosulatlan, a Weboldal tulajdonoson kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért,

azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Honlapról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Honlap látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége,

 

A Honlapról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért. Amennyiben a Weboldal tulajdonos tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

A Weboldal tulajdonos köteles biztosítani, a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Honlapot látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát Adatkezelési tájékoztató szabályozza.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

Budapest, 2019. január 1.

Adatkezelési Tájékoztató

A Honlap használatának megkezdése előtt tisztelettel kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót, amely kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldal tulajdonos és üzemeltető

Málnárium Fitnesz Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Hunor u. 53. fszt. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-359047
Képviseli: Málnási Csizmadia Éva ügyvezető önállóan
E-mail cím: malnarium @ malnarium.hu

és

Anna-Mária Klub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u. 39-53.
Cégjegyzékszám: 01-09-724067
Képviseli: Málnási Csizmadia Éva ügyvezető önállóan
E-mail címe: malnarium@malnarium-vac.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”).

A Felhasználók a Honlapon regisztrációkor vagy vásárláskor adnak meg magukról információkat, adatokat:

teljes név

telefonszám

e-mail cím

életkor

Adatkezelő a személyes adatokat addig használhatja, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon, ennek biztosítása érdekében automatikus megerősítő e-mailt küld a Honlap.

 

Felhasználó bármikor kérheti az adatai törlését a malnarium@malnarium.hu e-mail címén indokolás nélkül, vagy a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 

Az Adatkezelő a Honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

 

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. január 1.

Málnárium Fitnesz Kft. és Anna-Mária Klub Kft. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő

Feliratkozás cikk értesítőre

Nyitvatartás

Hétfő

14.00-19.00 óra

Kedd

7.00-12.00 óra

Szerda

14.00-19.00 óra

Csütörtök

7.00-12.00 óra

péntek

14.00-19.00 óra

Szombat

8.00 -10.00