fbpx

Szeretek utána olvasni egy-egy jeles napunk történetének, de manapság a legtöbb neten található információ nagyon hasonló.

András napról is ugyanazokat tudtam meg minden írásban, de engem az foglalkoztatott, hogy vajon miért éppen november 30. András napja és miért kapcsolódik ehhez a naphoz Advent kezdete és miért éppen ezek a néphagyományok kapcsolódnak az ünnephez?

Szent Andrásról

A névnap természetesen Szent András apostolhoz kötődik, aki egyike volt Jézus 12 tanítványának. Galileából származik testvérével Péterrel együtt, aki végül az egyházalapító „kőszikla” lett.

András és Péter halászok voltak és András Isten-keresésére jellemző, hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó próféta, Keresztelő János tanítványává szegődött,  és általa lett Jézus első tanítványa.

Testvérét, Pétert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra. Így a két testvér otthagyta a halász életet és először csak három évre vállalták a tanítvány szerepet, de végül életük végéig terjesztették Jézus tanítását.

Jézust követően a tanítványok elindultak Jézus tanait hirdetni és mindenki a saját személyiségének megfelelően igyekezett ezt a küldetést végezni.

András apostol józan gondolkodású, kulturálisan nyitott személyiség lehetett, és ezen mélyen emberséges tulajdonságainak köszönhetően szeretettel és nem erőszakkal végzett szolgálatának eredménye, hogy a világon először Örményországban lett államvallás a kereszténység. Nyitottságának, megértő szemléletének köszönhetjük talán, hogy a különböző kultúrákban is képviselni tudta Jézus Krisztus evangéliumát, feltehetően nem olyan formán, hogy a számára újszerűnek tűnő kultúrára ráerőszakolta a sajátját a hozott üzenet megértése végett, hanem ő vette magára az adott kultúrát, és annak a népnek a hagyomány-elemeit használva adta tovább a jóhírt. Ennél hatékonyabb misszionáriusi módszer azóta sem létezik.

Ugyanezzel a módszerrel hirdette Jézus tanításai a legendás és titokzatos szkíták között is.

Sajnos András végzetét Aegeates prokonzullal folytatott hitvita jelentette. Az uralkodó igen alacsony szellemi erényekről bizonyságot téve, a hitvitájuk végeztével börtönbe vetette, majd keresztre feszíttette.

A legendák szerint András maga kérte, hogy az X-formára ácsolt keresztre feszítsék meg, mert nem tartotta magát méltónak a Krisztuséval azonos formájú keresztre feszítésre.

Innen származik az ANDRÁSKERESZT.

Miért pont november 30. András napja, még nem tudom, de mindenesetre András, mint az első apostol és Jézus legszerettelibb követője megérdemli, hogy a napjához legközelebb eső vasárnap lett Advent kezdete, a karácsonyi ünnepkör egyik, jóslásokban, népi hiedelmekben és termékenységvarázslásban leggazdagabb napja?

Mindenesetre érdekes az is, hogy mi az ANDRÁS szó jelentése férfi, férfias. Érthető lehet talán ebből, hogy az András-napi szokások legtöbbje a párválasztáshoz kapcsolódik.

Szent András napját disznó ölő Andrásnak is nevezik, ugyanis ekkor már elég hideg volt ahhoz, hogy a megkezdődjenek a disznóvágások. Fontos ám, hogy ilyenkor már nem igazán tarthattak zajos disznótorokat vagy vidám, hangzavarral járó nagy lakomákat, zenés mulatságokat, mert András-nap jelezte a csend, a várakozás, a lelki felkészülés idejének beköszöntöttét.

Tartja a néphagyomány: András leteszi a hegedűt, éjfélkor beáll a csend ideje, az advent.

Share This